Wiceminister Trojanowska: należy likwidować bariery rozwoju ESCO

http://www.wnp.pl/polska_efektywna_energetycznie/wiceminister-trojanowska-wzrost-efektywnosci-energetycznej-celem-polski,209200_1_0_1.html

Dariusz Ciepiela

Poprawa efektywności energetycznej, która pozwoli ograniczać wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest w obecnej polityce energetycznej Polski jednym z głównych priorytetów – mówi Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki.

Hanna Trojanowska przypomina, że aktualnie w naszym kraju realizowane są działania, zawarte w rządowym dokumencie z 2009 r. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", które mają wpływ i przełożenie na kierunki rozwoju krajowego sektora energetycznego, jego kondycję oraz zdolności do szybkiego rozwoju, a pośrednio na konkurencyjność naszej gospodarki.

– W obecnej polityce energetycznej jednym z głównych priorytetów jest poprawa efektywności energetycznej, która ze swojej natury ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego wskutek zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, a także działa na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu sektora energetycznego na środowisko – wylicza Hanna Trojanowska.
Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski z horyzontem do roku 2050. Minister Trojanowska zapewnia, że rząd nadal będzie kontynuować priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej, a co za tym idzie stymulować przedsięwzięcia energooszczędne i podejmować wszelkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Jednym z narzędzi realizacji unijnego pakietu klimatyczno – energetycznego jest dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która ustanawia wspólne ramy działań na rzecz osiągnięcia celu UE – wzrostu efektywności energetycznej o 20 proc. (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 proc.) do 2020 r.
Główne postanowienia dyrektywy obejmują:
– ustalenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej – dla Polski cel ten został ustanowiony na poziomie 13,6 Mtoe zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do roku 2020,
– dokonywanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., renowacji budynków administracji rządowej, w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków,

– ustanowienie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności energii równego 1,5 proc. wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych. W Polsce system zobowiązujący do efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Od 1 stycznia 2013 r. nałożono obowiązek pozyskania białych certyfikatów na firmy prowadzące sprzedaż energii. Obecnie trwają prace nad modyfikacją systemu, tak aby spełniał on wymagania wynikające z nowej dyrektywy.

Dyrektywa 2012/27/UE odwołuje się także do rozwoju rynku usług energetycznych, w celu zapewnienia zarówno zapotrzebowania na usługi energetyczne, jak i ich dostępność. W tym kierunku niezbędne jest rozpoznanie i usunięcie regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier na drodze do wykorzystywania umów o efekt energetyczny oraz innych form finansowania oszczędności energii przez stronę trzecią. Należą do nich takie zasady prowadzenia rachunkowości oraz praktyki, w wyniku których inwestycje kapitałowe i roczne oszczędności finansowe uzyskane w wyniku stosowania środków poprawy efektywności energetycznej nie są właściwie ujmowane w księgach rachunkowych przez cały okres trwania inwestycji. Także na szczeblu krajowym należy usuwać przeszkody stojące na drodze do przeprowadzania renowacji istniejących zasobów budowlanych w ramach formuły typu ESCO.

Reklamy
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: