Złe wydawanie środków UE przeznaczanych na poprawę efektywności energetycznej?

http://energetyka.wnp.pl/zle-wydawanie-srodkow-ue-przeznaczanych-na-poprawe-efektywnosci-energetycznej,187884_1_0_0.html

Zobacz raport: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20588750.PDF

Zobacz notatkę prasową:  http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/19622746.PDF

UE nie osiągnęła celów inwestycyjnych i efektywności energetycznej; średni okres zwrotu nakładów przekracza 50 lat, a w przypadkach skrajnych 150 lat – ocenia Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Od 2000 r. Unia Europejska wydała w państwach członkowskich, za pośrednictwem funduszy przewidzianych polityką spójności, prawie 5 mld euro na współfinansowanie działań na rzecz efektywności energetycznej.

Za należyte zarządzanie tymi funduszami odpowiedzialna jest zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie. Ocenia to, raz w roku, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), publikując wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE.
Audyt
W zaprezentowanym dziś specjalnym sprawozdaniu nr 21/2012 ETO oceniał, czy współfinansowane ze środków polityki spójności inwestycje, mające poprawić efektywność energetyczną, były opłacalne.
Kontrolę przeprowadzono w: Czechach, Włoszech i na Litwie. Kraje te otrzymały najwięcej środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na działania na rzecz efektywności energetycznej w okresie programowania 2007-2013, jak również do 2009 r. przeznaczyły największe kwoty na projekty.
ETO analizowało cztery programy operacyjne oraz 24 projekty inwestycyjne w budynkach publicznych.
Wnioski
ETO ocenia, że projekty wybrane przez państwa członkowskie do finansowania nie miały ustalonych racjonalnych celów w odniesieniu do opłacalności, tj. kosztów przypadających na jednostkę zaoszczędzonej energii.
Celem projektów była oszczędność energii i zwiększenie komfortu dostaw energii. Nie zostały one jednak wybrane do finansowania na podstawie ich potencjału do generowania korzyści finansowych, dzięki oszczędności energii. Budynki były natomiast z zasady klasyfikowane jako „gotowe” do finansowania, jeśli wymagały remontu, a ich dokumentacja spełniała odpowiednie wymogi.
– W stosunku do żadnego ze skontrolowanych projektów nie przeprowadzono oceny potrzeb ani nawet analizy potencjalnych oszczędności energii w związku z inwestycją – powiedział Harald Wögerbauer, członek ETO odpowiedzialny za sprawozdanie. – Państwa członkowskie wykorzystywały te środki finansowe na remont budynków publicznych, natomiast efektywność energetyczna była w najlepszym razie kwestią drugorzędną.

Zaplanowany okres zwrotu nakładów z tych inwestycji wynosił średnio 50 lat, a w niektórych przypadkach – nawet 150 lat. Oznacza to, że środków finansowych nie wydatkowano w sposób rozsądny, ponieważ okres trwałości poszczególnych odnowionych komponentów lub całych budynków jest krótszy. Z punktu widzenia efektywności energetycznej, można zatem w znacznej mierze uznać te środki za stracone, podkreśla ETO.

Zalecenia
Audyty energetyczne były albo nieobowiązkowe (Włochy, Litwa), albo – w przypadku gdy były obowiązkowe, jak w Czechach – warianty inwestycyjne zalecane w tych audytach były zdecydowanie zbyt kosztowne. W 18 z 24 skontrolowanych projektów nie można było zweryfikować faktycznych oszczędności energii, ponieważ nie zostały one rzetelnie zmierzone.

W celu poprawy racjonalności inwestycji w efektywność energetyczną, Trybunał zaleca KE uzależnienie dostępnego w ramach polityki spójności finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej od przeprowadzenia odpowiedniej oceny potrzeb, prowadzenia regularnego monitorowania oraz stosowania porównywalnych wskaźników wykonania, przejrzystych kryteriów wyboru projektów i standardowych kosztów inwestycji w przeliczeniu na jednostkę zaoszczędzonej energii, przy jednoczesnym ustaleniu maksymalnego akceptowalnego prostego okresu zwrotu nakładów.

Reklamy
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: