Kredyt z Klimatem – oferta dla ekologicznych i oszczędnych

http://www.bosbank.pl/

Kredyt z Klimatem realizowany wspólnie z bankiem KfW, został wprowadzony do oferty Banku Ochrony Środowiska z dniem 1 lipca 2010 r. Jest to kolejny mechanizm kredytowy w BOŚ S.A. przygotowany z myślą o klientach i klimacie. Kredyt z Klimatem obejmuje finansowanie inwestycji w ramach Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach oraz Programu Modernizacji Kotłów.
O wyjątkowości Kredytu z Klimatem na rynku usług finansowych decyduje przede wszystkim fakt, że po raz pierwszy w Europie przy jego tworzeniu zastosowany został mechanizm Wspólnych Wdrożeń. Jest to jeden z trzech mechanizmów Protokołu z Kioto, których idea polega na uzyskaniu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestowanie w technologie przyjazne środowisku. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania osiągane w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji redukcje emisji dwutlenku węgla przynoszą dodatkowe przychody, które Bank transferuje do klienta.
W rezultacie, adaptacji tego rozwiązania na potrzeby produktu kredytowego BOŚ Bank uwzględnia przyszłe przychody z redukcji emisji przy konstruowaniu atrakcyjnej ceny kredytu. Wyjściowa cena stanowi 50 % prowizji i marż kredytowych pobieranych w przypadku standardowej oferty banku.
Zainteresowani finansowaniem szeroko rozumianej termomodernizacji powinni rozważyć warunki proponowane w ramach Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach.
Oferta kierowana jest do klientów wywodzących się zarówno z sektora publicznego:
•    jednostki samorządu terytorialnego;
•    spółki komunalne;
a także sektora prywatnego:
•    przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie;
•    duże przedsiębiorstwa;
również działające w formie spółdzielni:
•    wspólnoty;
•    spółdzielnie mieszkaniowe;
•    fundacje;
•    osoby fizyczne;
Przedmiot kredytowania to przedsięwzięcia prowadzące do poprawy charakterystyki energetycznej
•    budynków mieszkalnych
•    obiektów usługowych i przemysłowych z uwzględnieniem modernizacji źródła ciepła, montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

Program Modernizacji Kotłów to oferta kierowana do zainteresowanych uzyskaniem oszczędności w związku z modernizacją kotła wodnego lub parowego wykorzystywanego przede wszystkim w procesach technologicznych. Finansowanie będzie dotyczyło w głównej mierze urządzeń o mocach od kilkuset kilowatów do kilku megawatów użytkowanych przez przedsiębiorców od mikro, przez MŚP do podmiotów dużych, spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Zastosowanie do stworzenia oferty kredytowej mechanizmu Wspólnych Wdrożeń, daje możliwość wykorzystania redukcji emisji CO2, osiągniętych w wyniku realizacji inwestycji, do zwiększenia atrakcyjności produktu. W efekcie Kredyt z Klimatem to:
•    atrakcyjne oprocentowanie;
•    okres kredytowania wydłużony do 10 lat;
•    minimalny wkład własny obniżony do 15%;
•    możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat;
•    waluta kredytu PLN lub EUR.
Maksymalna kwota kredytu to 0,5 mln EUR lub jej równowartość w PLN dla Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach. W przypadku Programu Modernizacji Kotłów. Kwota kredytu to 1 mln EUR lub jej równowartość w PLN. Co istotne, kwoty te nie wpływają na finansowanie inwestycji z nakładami przekraczającymi powyższe wartości. W takich przypadkach Bank oferuje montaż finansowy w celu uzupełnienia brakujących środków.
W przypadku termomodernizacji budynków wielorodzinnych i budynków wielkopowierzchniowych warunkiem przystąpienia do Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach jest wykonanie audytu energetycznego, opracowanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy aplikowaniu o premię z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dokument ten umożliwi zastosowanie optymalnego kosztowo rozwiązania termomodernizacyjnego, a także pozwoli na oszacowanie średnich redukcji emisji CO2 osiąganych po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych.

W celu obniżenia kosztów przedsięwzięcia dla domu jednorodzinnego przewidziano odejście od audytu energetycznego na rzecz kalkulatora redukcji emisji dwutlenku węgla. Kalkulator opracowany został przez niemiecki Instytut Mieszkalnictwa i Środowiska w oparciu o standardy technologiczne konstrukcji budynków mieszkalnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Kalkulator skonstruowany jest w taki sposób, że pozwala ustalić, jeszcze przed realizacją inwestycji, oszczędności wynikające z zapotrzebowania na energię cieplną wykorzystywaną do podgrzania wody użytkowej i do ogrzania budynku.

Zatem, bez ponoszenia kosztów audytu inwestor indywidualny jest w stanie, przy wsparciu doradcy bankowego ustalić oszczędności jakie przyniesie mu planowana inwestycja.

Inwestor zainteresowany obliczeniem faktycznej redukcji emisji w ramach Programu Modernizacji Kotłów powinien dostarczyć do BOŚ Banku jedynie faktury za zużyte paliwo. Bank we własnym zakresie dokona obliczeń, które następnie będą poddane weryfikacji przez niezależny podmiot audytujący.

W efekcie, możliwe będzie uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających roczną redukcję emisji CO2 w wyniku wdrożenia inwestycji. Bank w oparciu o udzielone kredyty będzie budował bazę dobrych praktyk ze wskazaniem na osiągany wspólnie efekt ekologiczny.

Nowatorski kredyt z atrakcyjnym oprocentowaniem, to oferta skierowana do zainteresowanych ograniczeniem wydatków na zakup paliwa dla których wrażliwość ekologiczna jest bardzo bliska. Dzięki inicjatywie BOŚ Banku aspekt środowiskowy finansowanego przedsięwzięcia będzie zdecydowanie bardziej widoczny na zewnątrz firmy. Wierzymy, że certyfikat redukcji emisji oraz baza dobrych praktyk ułatwi poprawę wizerunku oraz relacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje modernizowany zakład.

http://eko-polska.pl/articles/article/578/Kredyt-z-Klimatem-oferta-dla-ekologicznych-i-oszczdnych.htmlhttp://eko-polska.pl/articles/article/578/Kredyt-z-Klimatem-oferta-dla-ekologicznych-i-oszczdnych.html

Reklamy
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: