Emisja CO2 wzrosła w Polsce o 5 proc.

Żródło: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki) – 19-07-2011 14:55

Powoli malejąca w Polsce od 2007 roku emisja CO2 według wstępnych danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wzrosła w 2010 roku o około 5 proc., a spadająca emisja gazów cieplarnianych ogółem zwiększyła się o około 4 proc.

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce faluje. Na starcie przemian gospodarczych drastycznie spadła, bo z około 563,7 mln ton ekwiwalentu CO2 w 1988 roku do 452,9 mln ton ekwiwalentu CO2 w 1990 roku i spadała dalej do 438,4 mln ton ekwiwalentu CO2 w 1993 roku. Później bywało już różnie, bo rosła do 1996 roku, a potem znowu malała do 2002 roku osiągając wtedy poziom około 372,8 mln ton ekwiwalentu CO2. Potem znowu zaczęła rosnąć i tak to trwało do 2006 roku, kiedy emisja wyniosła około 402,3 mln ton ekwiwalentu CO2, a następnie znowu zaczął się spadek i trwał do 2009 roku, ale został najprawdopodobniej przerwany.
Wstępne szacunki Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( KOBiZE) wykazały, że w 2010 roku emisja gazów cieplarnianych w Polsce wyniosła około 393,3 mln ton ekwiwalentu ton CO2 wobec 376,7 mln ton ekwiwalentu CO2, co oznacza wzrost o około 4 proc. Emisje samego CO2, którego udział w emisji gazów cieplarnianych jest największy, KOBiZE oszacował w 2010 roku na około 326, 7 mln ton CO2 wobec około 310,4 mln ton CO2 rok wcześniej, co oznacza około 5 proc. wzrost emisji CO2.

KOBiZE podkreślając, że krajowy bilans gazów cieplarnianych za 2010 rok ma charakter wstępny i może ulec jeszcze zmianie, wskazuje, że największe wzrosty emisji w latach 2009-2010 odnotowano w procesach stacjonarnego spalania paliw, czemu towarzyszyły następujące zmiany w zużyciu paliw: wzrost zużycia węgla kamiennego o 12,6 proc., spadek zużycia węgla brunatnego o 4,3 proc., wzrost zużycia gazu ziemnego o 4,8 proc. oraz spadek zużycia oleju opałowego o 11,2 proc. Z kolei w transporcie drogowym zużycie benzyny w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. spadło o 3,6 proc., zaś oleju napędowego i LPG wzrosło odpowiednio o 5,6 proc. i 17,8 proc..
Wszystkie podane dotychczas informacje o emisjach dotyczą emisji brutto, czyli nie uwzględniają kwestii użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (Land use, land-use change and forestry – LULUCF), która obejmuje emisje i pochłaniania gazów cieplarnianych wynikających z bezpośrednio spowodowanych przez człowieka użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, a ma wartości ujemne.

Z uwzględnieniem tych danych emisje gazów cieplarnianych netto są oczywiście mniejsze niż brutto, ale tendencja jest ta sama co w przypadku emisji brutto. Różnicę warto jednak pokazać, bo z uwzględnieniem LULUCF emisja gazów cieplarnianych w Polsce wyniosła w 2009 roku około 339,5 mln ton ekwiwalentu CO2 ( bez LULUCF -376,7 mln ton ekwiwalentu CO2), a w 2010 wzrosła do około 356 mln ton ekwiwalentu CO2 (bez LULUCF -393,3 mln ekwiwalentu ton CO2). Gazy cieplarniane to oprócz dwutlenku węgla – CO2 także metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, fluorowęglowodory- HFC, perfluorowęglowodory – PFC i sześciofluorek węgla – SF6.
W 2010 roku wzrosła także emisja CO2 w sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Wyniosła ona w ubiegłym roku około 199,7 mln ton CO2 wobec 191,2 mln ton CO2 w 2009, a instalacje objęte system zanotowały w 2010 roku łączną nadwyżkę uprawnień do emisji nad potrzebami w wysokości około 5,6 mln ton CO2. Rok wcześniej też miały nadwyżkę, ale prawie dwa razy większą, bo wyniosła 10,8 mln ton CO2. Naturalnie sytuacja poszczególnych sektorów jest różna, a poza tym w ramach danej branży różna jest też sytuacja poszczególnych instalacji. Jedne firmy mają nadwyżki uprawnień, a innym brakuje.

Spośród 16 grup instalacji objętych system handlu uprawnieniami do emisji CO2 deficyt uprawnień w latach 2008-2010 co roku notowały tylko elektrownie zawodowe . W 2008 roku zabrakło im uprawnień do emisji 7,5 mln ton CO2, rok później deficyt wyniósł 3 mln ton CO2, a w ubiegłym roku brakowało tym instalacjom uprawnień do emisji 4,3 mln ton CO2. Udział emisji elektrowni zawodowych w emisjach wszystkich instalacji polskich objętych systemem handlu uprawnieniami jest największy i w latach 2008-2010 wahał się w granicach 58-60 proc. Natomiast udział emisji CO2 elektrowni zawodowych objętych system handlu uprawnienia w ogólnokrajowej emisji gazów cieplarnianych w Polsce liczonej ekwiwalentem CO2 w kolejnych latach okresu 2008-2010 wynosi około 30 proc.
Oczywiście elektrownie zawodowe to nie cała elektroenergetyka. Oprócz elektrowni systemowi handlu uprawnieniami do emisji Co2 podlegają też elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe i ciepłownie. W latach 2009-2010 ich emisja CO2 wyniosła około 311,7 mln ton CO2 i stanowiło to około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych brutto w Polsce tych latach.

http://energetyka.wnp.pl/emisja-co2-wzrosla-w-polsce-o-5-proc,146058_1_0_0.html

Reklamy
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: